+48 603 894 120 m.boniewska@gmail.comWarszawa, Polska

dla Biznesu

Art & Business

Myśl twórczo i działaj biznesowo

Malowanie ekspresyjne sprawia, że twórca nie korzysta w tym czasie z poziomu werbalnego (świadomego), ale uruchamia podświadomość, w której zarejestrowanych jest wiele impulsów. W efekcie szkolenia Art & Business ujawniają często wiedzę ukrytą uczestnika, o której wcześniej nie miał pojęcia. Wiedza może okazać się przydatna zarówno w rozwiązywaniu bieżących problemów firmy jak i planowaniu nowych strategii.

Ćwiczenia artystyczne kształtują odmienny tryb myślenia, który otwiera umysł na nowe rozwiązania, co ostatecznie wpływa na sukces firmy. Rzuca nowe światło na wykonywane przez pracowników codzienne zadania. Kształtują umiejętność obserwacji, analizy i interpretacji. Dodatkowo pobudzają kreatywność wśród zespołu, która często pozostaje w trybie uśpienia.

Zaprojektowane z pełną precyzją i konsekwencją warsztaty mają za zadania spełniać określone cele w oparciu o ekspresyjne działania artystyczne uczestników. Każde szkolenie kończy się wspólnym omawianiem i interpretacją wykonanych obrazów, co umożliwia uczestnikom wymianę doświadczeń i zaprezentowanie indywidualnej perspektywy.

W zależności od potrzeb firmy warsztaty obejmują szeroką tematykę w zakresie kształtowania umiejętności interpersonalnych. Szkolenia to nie tylko indywidualny rozwój wyobraźni i kreatywności uczestnika, ale również ćwiczenia grupowe, oparte na idei współpracy. Grupę wspiera artysta inspirując kursantów do ekspresyjnych działań.

Tematy (cele) szkolenia:

  • Speed Painting

Krótkie spotkania polegające na szybkim malowaniu pomysłowych obrazów.

  • Poszukiwanie rozwiązań

Obraz namalowany przez uczestnika na zadany temat np. relacja z klientem lub priorytet firmowy, pokazuje jego stanowisko wobec sytuacji i emocje z nim związane. Na podstawie obrazu możemy zaobserwować szanse i zagrożenia, które dostrzega uczestnik w związku z daną sytuacją.

  • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni, umiejętność dialogu obrazem

Indywidualne malowanie na zadany temat pozwala ćwiczyć wyobraźnię. Dodatkowo stosowane podczas malowania metafory wzbogacają percepcję oraz rozwijają kreatywność.

  • Współpraca i zespołowe osiąganie celu

Na sali zostaje przygotowanych kilka płócien, odpowiednio do liczby uczestników: np. dla 25 osób –  5 szt. Każde płótno otrzymuje swój temat. Zadaniem uczestnika jest malowanie fragmentu zgodnie z tematyką płótna w określonym czasie, a po jego upływie, zgodnie ze wskazówkami zegara, uczestnik zmienia płótno wykonując zadanie analogicznie. Uczestnik współpracuje z innymi nad osiągnięciem wspólnego celu.

  • Budowanie strategii, podział ról i zdrowa rywalizacja

Grupa zostaje podzielona na podgrupy. Zadaniem każdej z grup jest wykonanie obrazu według prezentowanego wzoru w określonym czasie. Każda z grup typuje lidera i dzieli obowiązki między sobą tak, by wykonać zadanie jak najlepiej. Wygrywa ta grupa, która zbierze jak najwięcej punktów w ocenie podobieństwa obrazu względem wzoru na podstawie kategorii tj.: kolorystyka, proporcje czy liczba szczegółów. Uczestnicy planują strategię, dzielą obowiązki by osiągnąć jak najlepsze wyniki.

  • Artterapia – wyciszenie i relaks

Uczestnicy malują mandalę, która oznacza koło życia, święty krąg i cały świat. Jest to obraz zbudowany na kole. Malowanie odbywa się w stanie skupienia przypominającym medytację. Uczestnicy całkowicie skoncentrowani są na “tu i teraz”. Proces malowania odbywa się w spontanicznym akcie twórczym malującego. Nie należy sugerować się oraz opierać na mandalach wykonanych przez innych. Malowanie mandali pozwala uporządkować myśli i odkrywa to, co ukryte jest w podświadomości malującego.

To również świetne spotkanie integracyjne!

Warsztaty budują pozytywną atmosferę i poczucie wspólnoty. Zachęcają do budowania relacji. Terapeutyczny aspekt sztuki zapewnia dodatkowo uczestnikom wyciszenie, relaks i regenerację. Wszystkie powstałe podczas warsztatów obrazy zostają przekazane firmie, co może stanowić dodatkową dekorację biurowego wnętrza.

Jeśli chcesz zrealizować inny cel szkolenia poprzez wspólne malowanie – napisz do mnie. Z pewnością dopasujemy formę warsztatów indywidualnie do Twoich potrzeb!