Czy sztuka może rozwijać firmę?

Fundamentem każdej firmy są ludzie. Ich zaangażowanie i współpraca z innymi determinuje Wasz wspólny sukces. Dzielenie się poglądami i kreatywnymi pomysłami może wnieść wiele dobrego w rozwój przedsiębiorstwa. Wystarczy jeden impuls, by zmienić perspektywę, znaleźć nowe rozwiązania i zwiększyć efektywność swojej pracy.

W poprzednik artykule skupiłam się na ogólnych korzyściach wynikających z działań twórczych, a konkretnie z malowania obrazów. Dotyczyło to osób, które poza pracą, w ten sposób mogą rozwinąć swój potencjał. Z artykułu wynika, że malowanie pozytywnie wpływa na naszą kreatywność, poprawia koncentrację, wycisza, a nawet niekiedy dostarcza rozrywkę. Tutaj znajdziesz wszystkie 10 powodów świadczących o tym, że malowanie bezsprzecznie rozwija naszą osobowość. Natomiast w tym artykule chciałabym skoncentrować się na tym czy i jak sztuka może wpływać na rozwój firmy?

Firma to organizm

Wyobraźmy sobie, że firma to organizm, który zmierza do określonego celu. Posiada tysiące zsynchronizowanych ze sobą systemów, które tworzą całość. Każdy z nich działa po to, by poruszać się naprzód. Im większa współpraca między nimi i lepsza koordynacja, tym szybciej będzie stawiać kroki i zbliżać się do celu. Każdy z członków jest od siebie uzależniony w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli jedno spowalnia, to spowalnia całe ciało. Jeśli jedno choruje, reszta słabnie.

Będąc częścią firmy przed oczami zespołu jawi się jeden i ten sam cel, którego spełnienie przynosi korzyści zarówno całej organizacji jak i każdemu z osobna. Coraz częściej postrzegamy zespół jako fundament organizacji. Zależy nam przede wszystkim by był zgrany, zgodny i chętny do współpracy. Dlatego w rozwoju firmy kluczowe stały się relacje interpersonalne. Im bardziej otwieramy się na współpracę, tym więcej jesteśmy w stanie osiągnąć dla dobra siebie i ogółu. Coraz bardziej popularne stały się spotkania o charakterze integracyjnym: team building. Wzajemne poznanie się przynosi wiele korzyści: poznajemy nasze słabe i mocne strony, możemy się wzajemnie uzupełniać zwiększając efektywność i siłę działania. To w efekcie powoduje, że nasz organizm (ciało firmy) idzie szybciej, pewniej i to na dodatek w pełnej harmonii.

Jeśli jesteśmy w stanie zwiększać efektywność w pracy dzięki budowaniu zgranego zespołu, wyobraźmy sobie teraz ile moglibyśmy zyskać budując zespół przy jednoczesnym rozwijaniu jego kreatywności? Nie dość, że moglibyśmy iść szybciej, to na dodatek na naszej drodze moglibyśmy dostrzegać więcej szans i możliwości, które sprawniej i wygodniej doprowadzą nas do celu.

Myśl twórczo i działaj biznesowo

Podobnie jak malowanie indywidualne, realizacja grupowych zadań kreatywnych zwiększa potencjał zespołu.

1. Impuls twórczy

Przeprowadzono badanie, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy rodzimy się z kreatywnością, czy jest ona wynikiem naszych doświadczeń i wykształcenia? Inicjatorem badań było NASA. W badaniu wzięły udział dzieci w wieku pomiędzy 4 a 5 rokiem życia. Wyniki okazały się zaskakujące. Na ich podstawie stwierdzono, że aż 98% z nich wykazało umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sytuacjach problematycznych. Natomiast wraz z wiekiem (badano tę samą grupę po kilku latach) ich kreatywność obniżyła się znacząco. Jedynie 30% badanych utrzymało poziom zbliżony do poprzedniego. Z badań wynika, że niepielęgnowana kreatywność wraz z wiekiem zanika oraz że edukacja nie wpłynęła pozytywnie na jej wzrost, a odwrotnie: przyczyniła się do jej spadku. Więcej na temat badania możesz przeczytać tutaj. Pocieszający jest fakt, że kreatywność jest niesamowitą cechą, którą otrzymujemy wraz z narodzinami.

Malowanie pozwala ćwiczyć wyobraźnię oraz rozwija kreatywność. Nieszablonowe myślenie w pracy cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest cechą wielce pożądaną przez pracodawców, a co ciekawe, jest również mile widziana wśród współpracowników. Zwłaszcza wśród tych, z którymi pracujemy najbliżej. Pomaga nam szybciej rozwiązywać problemy oraz dostrzegać szanse w otoczeniu. Kreatywni pracownicy mają duże szanse na wymyślenie czegoś twórczego – pojedynczo lub razem. Innowacyjny pomysł może usprawnić pracę, działające systemy lub zmienić dotychczasowe działania firmy na bardziej korzystne. Są to niezwykle cenne umiejętności, które mogą wyraźnie wpłynąć na rozwój firmy.

Pamiętaj, że sam pomysł to połowa sukcesu. Drugą połowę stanowi możliwość podzielenia się nim. Atmosfera w zespole powinna być na tyle sprzyjająca, by najbardziej nieśmiały pracownik odważył się podzielić swoim pomysłem, bez ryzyka krytyki i poczucia odrzucenia.

2. Wiedza ukryta

Myślenie podświadome obejmuje to pole podświadomości, na którym każdy impuls myślowy, który trafia do myślenia podświadomego za pośrednictwem któregoś z pięciu zmysłów, zostaje zarejestrowany i zaklasyfikowany i z którego myśli mogą być wyjmowane jak litery z kasety drukarskiej.

Napoleon Hill

Nasza podświadomość to skarbnica wiedzy ukrytej, bo rejestruje i gromadzi wszelkie impulsy nabyte w ciągu naszego życia. Na podstawie przeprowadzonych badań okazało się, że podświadomość bierze czynny udział w procesie podejmowania ważnych decyzji i rozwiązywaniu problemów. Niezależnie od wykonywanego zawodu, podejmowanie dobrych decyzji jest kluczowe. Badani mieli wybrać jeden z czterech zaprezentowanych fikcyjnych apartamentów, gdzie każdy z nich różnił się od siebie 12 aspektami. Badanych podzielono na 3 grupy:

GRUPA 1. Nie miała czasu na zastanowienie się.

GRUPA 2. Miała czas, by podjąć decyzję świadomie.

GRUPA 3. Została rozproszona w trakcie, przez co procesy zachodziły nieświadomie.

Najlepszą grupą okazała się grupa trzecia: korzystająca z podświadomości. Największa liczba osób z tej grupy zdecydowała się na najlepszą ofertę. Więcej na temat badania możesz znaleźć tutaj. Praca z podświadomością i umiejętne jej wykorzystanie może znacząco poprawić komfort naszego życia zawodowego i prywatnego.

Malowanie ekspresyjne sprawia, że twórca nie korzysta w tym czasie z poziomu werbalnego (świadomego), ale właśnie uruchamia podświadomość, korzystając z niej w sposób nieograniczony {Betty Edwards; 2006 r.}. Dzięki temu zjawisku ujawniamy wiedzę ukrytą, o której wcześniej mogliśmy nie mieć pojęcia. Wiedza ta może okazać się przydatna w rozwiązywaniu problemów firmy lub w budowaniu nowych strategii. Uwalniamy twórczą ekspresję i przełączamy nasz umysł na myślenie obrazem. Docieramy do naszych emocji i przełamujemy wewnętrzne bariery. Korzystając z metafory wzbogacamy percepcję. Na podstawie obrazu możemy zaobserwować stanowisko twórcy wobec malowanego tematu oraz emocje z nim związane.

3. Art Terapia.

Sztuka koi nasze nerwy co jest udowodnione naukowo. Zbadano, że kortyzol, znany jako „hormon stresu” obniża się znacząco po zaledwie 45 minutach tworzenia sztuki. Eksperyment przebiegł następująco: badani zostali zaproszeni na 45 minutową sesję artystyczną, polegającą na tworzeniu sztuki przy użyciu różnych narzędzi. Poziom kortyzolu zbadano przed i po sesji twórczej. Wyniki pokazały, że aż u 75% badanych kortyzol obniżył się. Co ciekawe: nie stwierdzono korelacji między obniżonym poziomem, a doświadczeniem uczestnika. To znaczy, że posiadanie talentu nie ma tutaj znaczenia. Więcej na temat badania możesz przeczytać tutaj.

Praca w firmie wiąże się z ciągłym biegiem, napięciem, a czasem potrafi dostarczyć solidną dawkę stresu. Wprowadzenie sztuki w nasze środowisko zawodowe pozwoli nam znacząco obniżyć jego poziom. Stres negatywnie działa na nas samych, a tym samym na współpracę z innymi i rozwój firmy. Zbyt duże napięcie wśród pracowników może pogorszyć panującą atmosferę i generować niepotrzebne problemy. Wspólna aktywność artystyczna, która łączy rozwój z relaksem i rozrywką umocni zespół oraz doda energii. Dzięki temu spojrzymy na wiele spraw, a także na siebie samych z nowej perspektywy.

Podsumowanie

Obcowanie ze sztuką otwiera umysł i daje świeże spojrzenie na wiele aspektów życia. Sztuka w firmie może być obecna zarówno w formie grupowych szkoleń jak i stanowić część wyposażenia biurowych wnętrz. Neuroestetyka (nauka, która przyjmuje możliwość wpływania na ludzkie emocje za pośrednictwem bodźców wizualnych) głosi, że różne dzieła sztuki pobudzają różne obszary kory mózgowej. Dlatego od lat zachęca się do wyposażania pomieszczeń biurowych dziełami sztuki (nawet tymi, wykonanymi przez pracowników). Dzięki temu, nawet podczas przerwy w pracy możemy odpowiednio stymulować nasz umysł.

Z książek uczymy się, że sukces tkwi w naszym umyśle i w pragnieniach o niezachwianym przekonaniu, że uda nam się go osiągnąć. Zarówno sukces osoby jak i sukces firmy determinowany jest energią i siłą człowieka. Dlatego warto jest inwestować w rozwój potencjału osób, z którymi wspólnie zmierzamy do celu. Wprowadzenie aktywności artystycznych na firmową arenę to połączenie spotkania integracyjnego z indywidualnym rozwojem pracownika oraz jego kreatywności. To innowacyjne trio wprowadzi firmę na nowe tory, dzięki któremu możemy szybciej dotrzeć do celu.

Zatem czy sztuka rozwija firmę? Odpowiedź jest pewna: ma wpływ i rozwija. Zawdzięczamy to ludziom, którzy w danej firmie pracują – pod warunkiem, że dbamy o nieustanny rozwój ich kreatywności.

0